سلام به دوستان و همراهان عزیز استودیو امیر

تصاویر زیر نمونه کارهای سه بعدی من می‌باشد. در صورت انجام پروژه های جدید سه بعدی حتما اینجا اضافه خواهم کرد.


نرم افزار های استفاده شده : 3ds Max| V-ray | Adobe Photoshop | AutoCAD


  • این کارم در پیج رسمی chaosgroup اینستاگرام کمپانی نیز منتشر شد.

 

رندر با vray

 

رندر آشپزخانه

 

رندر آشپزخانه

 

رندر آشپزخانه

 

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

رندربا vray

 

ترکمن

ترکمن

ترکمن

رندر آشپزخانه

رندر آشپزخانه

رندر آشپزخانه

رندر آشپزخانه