نمونه کارهای عکاسی من

عکاسی از محصول با دوربین Canon EOS 700D و لنز  ۵۵-۱۸ میلی متر

سلام دوستان این عکسها را با دوربین Canon EOS 700D و کاملا در فضای باز و با استفاده از نور طبیعی عکاسی کردم.


نمونه کارهای عکاسی من

نمونه کارهای عکاسی من

نمونه کارهای عکاسی من

نمونه کارهای عکاسی من

نمونه کارهای عکاسی من