نمونه کارهای سه بعدی من

سلام دوست عزیز تصاویر زیر نمونه کارهای سه بعدی من می‌باشد. در صورت انجام پروژه های جدید سه بعدی حتما اینجا اضافه خواهم کرد.

نرم افزار های استفاده شده : ۳ds max | V-ray | Adobe Photoshop | AutoCAD


این کارم در پیج رسمی اینستاگرام كمپانی chaosgroup نیز منتشر شد.

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من

نمونه کارهای سه بعدی من